Roman KOUTNÝ

Bakalářská práce

Využití odpadního tepla šroubového kompresoru v teplárně Komořany.

Utilization of Waste Heat from Screw Compressor in Heating Plant Komořany.
Anotace:
KOUTNÝ, R.: Využití odpadního tepla šroubového kompresoru v teplárně Komořany. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra strojů a mechaniky, Ústí nad Labem, 2013, 40 s. Bakalářská práce. Vedoucí: Ing. Skočilasová, B. Klíčová slova: Přestup tepla, kompresor, výměník Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití odpadního tepla z kompresoru umístěného …více
Abstract:
KOUTNÝ, R.:Utilization of waste heat from screw compressor in the heating plant Komořany. J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Fakulty of Production technology and Management, Department of Machines and Mechanics, Ústí nad Labem, 2013, 40 p. Bachelor´s thesis. Supervisor: Ing. Skočilasová, B. Keywords: Heat transfer, Compressor, Heat exchanger The bachelor´s thesis deals with the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Skočilasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUTNÝ, Roman. Využití odpadního tepla šroubového kompresoru v teplárně Komořany.. Chomutov, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby