Theses 

Pachatel trestného činu – Bc. Andrej Korčok

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrej Korčok

Bakalářská práce

Pachatel trestného činu

Offender of the Crime

Anotace: KORČOK, Andrej, Bc.: Pachatel trestného činu [Bakalářská práce] – Bankovní institut vysoká škola v Praze / Fakulta bankovnictví; Katedra práva a veřejné správy; Obor: Právní administrativa v podnikatelské sféře – Vedoucí práce: JUDr. Zdeněk Sovák. Stupeň kvalifikace: bakalář – Praha: BIVS, a.s., 2011. 75 s. Předmětem bakalářské práce je pachatel trestného činu, a to jak sexuálních, tak i nesexuálních trestných činů s různou formou deviací. Cílem práce je poukázat na množství faktorů a širokou paletu problémů spojených s odpovědností v českém trestním právu. K dosažení tohoto účelu nám posloužilo zkoumání 3 kasuistik k předmětné materii v rámci českého soudnictví.Práce je rozdělená do 4 kapitol. Obsahuje 5 příloh. V závěrech a doporučeních jsou uvedené návrhy na použití výsledků.

Abstract: KORČOK Andrej, Bc.: Offender of the Crime [Bachelor work] – Banking Institute / College of Banking in Prague; Department of law and Public administration; Field of Study: Legal Administration in Undertaking. Consultant: JUDr. Zdeněk Sovák. Degree: Bachelor - Prague: BIVS, a.s., 2011. 75 s. Object of this work is offender of crime both sexual and nonsexual one with various forms of deviation. The aim is to describe amount of factors and wide range of problems in relation to responsibility in czech criminal law. To achieve this, 3 casuistries in particular matter within czech judicature have been examined.The work is divided into four chapters and contains five appendices. Proposals to use of results are given in conclusions and reccomendations.

Klíčová slova: Klíčové slova, pachatel, pachatel trestného činu, trestný čin, příčetnost, duševní porucha, ochranné léčení, zabezpečovací detence, deviace, delikvence, kasuistika, Psychiatrická léčebna, sexuologické a psychiatrické znalecké posudky, vyšetřování vraždy. Key words, offender, offender of the crime, offence, sanity, mental disorder, protective treatment and detention, deviation, delinquency, casuistry, psychiatric hospital, sexuologic and psychiatric forensic expertises, homicide investigation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sovák
  • Oponent: Mgr. Ing. Vladimír Mráz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz