BcA. Bc. Viktor Černický

Master's thesis

Telo ako objekt. Objekt ako telo.

Body as an object. Objects as a body.
Abstract:
This thesis is focused on dance performances using objects as partners in the process of creation. It applies Gilbert Simondon's work On the Mode of Existence of Technical Objects on contemporary dance performance where human being meets objects, in wider meaning about recognition of human in alien and alien in human.
Abstract:
Táto práca sa venuje tanečným predstaveniam využívajúcim objekty ako partnerov pri tvorbe. Zaoberá sa aplikovaním filozofického diela Gilberta Simondona On the Mode of Existence of Technical Objects na súčasné tanečné predstavenia, v ktorých sa človek stretáva s objektom, v širšom zmysle objavovaním cudzieho v ľuďoch a ľudského v cudzom.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedúci: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lsrt5/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / odbor:
Dramatic Arts / Dance and movement theater and education