Kateřina Růžičková

Bakalářská práce

Studie vybraných druhů dřevin rodu Moringa (Moringaceae)

The study of the selected tree species of the genus Moringa (Moringaceae)
Anotace:
Práce se zabývá popisem čeledi Moringaceae. Byl sestaven soupis všech druhů rodu Moringa, zjištěn jejich původní výskyt a růstové formy. Pro hospodářsky významné druhy byla zpracována podrobná charakteristika a pozornost byla též věnována jejich produkci. Jelikož dosud byla okrajově zpracována jen anatomická stavba vegetativních orgánů druhu M. oleifera, práce se detailněji věnuje popisu anatomie vegetativních …více
Abstract:
The aim of the study was to describe family Moringaceae and the list of all species of the genus Moringa, their original occurrence and growth forms was compiled. Detailed attention was paid to characteristics of the economically important species and their production. Since only the anatomical structure of the vegetative organs of the M. oleifera species has been found, the thesis describes in detail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta