Bc. Martina Polková

Diplomová práce

Internet Marketing

Internet Marketing
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the online marketing of the educational institution Newton College. The first part of the diploma thesis contains a theoretical view of the problem which is online mar-keting. In the research part of the work we deal with the analysis of specific online marketing tools of a private university. Data collection was performed using a questionnaire survey and an …více
Abstract:
Predložená diplomová práca sa zaoberá online marketingom vzdelávacej inštitúcie Newton College. Prvá časť diplomovej práce obsahuje teoretický pohľad na riešenú problematiku, ktorou je online marketing. Vo výskumnej časti práce sa zaoberáme analýzou konkrétnych online marketingových nástrojov súkromnej vysokej školy. Zber dát prebiehal pomocou dotazníkového šetrenia a experimentu v podobe pozorovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management