Bc. Helga Martinková

Bakalářská práce

Neziskové organizace a jejich činnost v zdravotně sociální oblasti

Non-profit organizations and their activity in health and social field
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit prostřednictvím pěti publicistických rozhovorů konkrétní neziskové organizace zaměřené na zdravotně i sociálně znevýhodněné, pomoc a podporu při jejich integraci do společnosti a snahu vytvářet důstojné podmínky pro plnohodnotný život. Respondenti rozhovorů jsou sociální pracovníci nebo vedoucí služeb, kteří popisují svoji činnost v organizaci a její fungovaní …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to present through interviews five specific non–profit organizations focused on people with social or health handicaps, helping and supporting them in their integration to society and effort to creating dignified conditions for full–fledged life. The respondents are social workers or supervisors of specific social services, who describe their work and functioning of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií