Bc. Iveta Frízlová

Bakalářská práce

Marketingově orientovaná strana - případ Labour Party v parlamentních volbách 2005

Market oriented party - case of Labour Party in general election 2005
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce si kladla za cíl zjistit, zda se britská Labour Party v roce 2005 skutečně orientovala na trh a byla tedy marketingově orientovanou stranou podle modelu britské politoložky Jennifer Lees-Marshment. Zabývala se rolí hlavních témat kampaně, pozicí leadera strany a v neposlední řadě, zda kampaň strany vykazovala prvky postmoderní volební kampaně.
Abstract:
The aim of the paper was to evaluate if Labour Party in the general election 2005 was market oriented party according to the model created by British political scientist Jennifer Lees-Marshment. The paper focuses on the campaign issues, position of the leader and if the campaign was also postmodern.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie (kombinované) / Politologie