Ondřej Nový

Bakalářská práce

Manažerská komunikace ve vztahu k efektivnosti pracovních výkonů zaměstnanců

Manager communication in relation to the efficiency of employee work performance
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pozici manažera a jeho způsobu vedení vnitrofiremní komunikace tak, aby byla účelná a efektivní. Závěrečná práce má teoreticko-empiricko-aplikační povahu. Závěrečná práce poskytuje ucelený soubor informací a vysvětluje základní pojmy management, manažer, komunikace, lidské zdroje, motivace a řídicí styly. V závěru práce jsou získané teoretické vlastnosti aplikovány v …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on managerial work and its and its way of managing internal communication to be internal communication effective and efficient. The Bachelor thesis has theoretic-empirical-application character. The Bachelor thesis provides information and explains the basic concepts of management, manager, communication, human resources, management styles and motivation. At the end of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech