Ondřej Nový

Bachelor's thesis

Manažerská komunikace ve vztahu k efektivnosti pracovních výkonů zaměstnanců

Manager communication in relation to the efficiency of employee work performance
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na pozici manažera a jeho způsobu vedení vnitrofiremní komunikace tak, aby byla účelná a efektivní. Závěrečná práce má teoreticko-empiricko-aplikační povahu. Závěrečná práce poskytuje ucelený soubor informací a vysvětluje základní pojmy management, manažer, komunikace, lidské zdroje, motivace a řídicí styly. V závěru práce jsou získané teoretické vlastnosti aplikovány v …more
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on managerial work and its and its way of managing internal communication to be internal communication effective and efficient. The Bachelor thesis has theoretic-empirical-application character. The Bachelor thesis provides information and explains the basic concepts of management, manager, communication, human resources, management styles and motivation. At the end of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS