Bc. Romana Kubalová

Bakalářská práce

Důstojný život terminálně nemocných a umírajících

Life of Terminally Ill and Dying with Dignity
Anotace:
Cílem této práce je podat ucelený přehled o paliativní a hospicové péči a zhodnotit její vývoj a kvalitu v České republice. Teoretická část obsahuje informace o této specifické oblasti na rozhraní medicínské a sociální péče – základní pojmy, historii, vývoj ve světě i v České republice a rozbor legislativního zajištění a financování. Konec teoretické části tvoří porovnání úrovně hospicové a paliativní …více
Abstract:
The aim of this work is to provide a comprehensive overview of palliative and hospice care and to evaluate its development and quality in the Czech Republic. The theoretical part contains information on this specific area at the border of medical and social care - basic terms, history, development in the world and in the Czech Republic, and an analysis of legislative provision and financing. The end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Sociálně právní činnost

Práce na příbuzné téma