Eva Loucká

Diplomová práce

Marketingové a komerční komunikace CK Čedok.

Marketing and commercial communication of the travel agency Čedok
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je analýza marketingových a komerčních komunikacícestovní kanceláře Čedok. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretickéčásti jsou za pomoci odborné literatury definovány základní pojmy – marketing,marketingový mix, strategické analýzy a marketingové a komerční komunikace.V praktické části je představena společnost Čedok, její marketingový a komunikační …více
Abstract:
The main goal of this thesis is an analysis of the marketing and commercial communication ofthe travel agency Čedok. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practicalpart. In the theoretical part, with the help of expertise text, basic terms like marketing,marketing mix, strategic analysis, marketing and commercial communication, is defined. In the practical part, the Company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Tomáš Sadílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78233