Mgr. Markéta Sobotková

Bakalářská práce

Počítač na II. stupni ZŠ - využití a rizika

The computer at 2nd degree of primary school - utilisation and risks
Anotace:
Ve své bakalářské práci „Počítač na 2. stupni ZŠ – využití a rizika“ se zabývám, jakým způsobem lze počítač využít a zneužít. Práce poskytuje přehled o nejběžnějších nebezpečích vyskytujících se na Internetu. Nabízí Internetové stránky, na kterých rodiče, děti i učitelé najdou důležité informace o rizicích a možnostech zneužití počítače. Uvádím základní informace, které by rodiče měli znát, aby zajistili …více
Abstract:
In this bachelor thesis „The computer at 2nd degree of primary school - utilisation and risks“ I deal with the problem of computer use and abuse. The thesis contains the summary of the most common risks likely to be found on the internet. It offers web pages where parents, children and teachers can find important information about risks and computer´s abusing possibilities. I introduce basic information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma