Bc. Simona Pokorová

Bakalářská práce

Srovnání obchodního prostředí a jednání v České republice a v Ruské federaci v kontextu mezikulturních rozdílů

Comparison of the trade environment and trade negotiations in the Czech Republic and in the Russian Federation in the context of intercultural differences
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním rozdílů obchodního prostředí a jednání v České republice a v Ruské federaci. Teoretická část se věnuje pojmům kultura, kulturní dimenze, etiketa a dalším souvisejícím pojmům v rámci mezikulturních rozdílů. Analyzuje problematiku národní kultury, hodnot, obchodní etikety v obchodním prostředí v České republice a v Ruské federaci. V praktické části se práce zabývá …více
Abstract:
The theoretical part deals with concepts of culture, cultural dimensions, etiquette and other related concepts in the context of intercultural differences. It analyses issues of national culture, values and business etiquette in a business environment in the Czech Republic and in the Russian Federation. The practical part deals with the theory studied by comparing the results of the survey. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Apollinarija Nazarčuková
  • Oponent: Mgr. Bc. Eva Reutová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta