Theses 

Srovnání obchodního prostředí a jednání v České republice a v Ruské federaci v kontextu mezikulturních rozdílů – Bc. Simona Pokorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Simona Pokorová

Bakalářská práce

Srovnání obchodního prostředí a jednání v České republice a v Ruské federaci v kontextu mezikulturních rozdílů

Comparison of the trade environment and trade negotiations in the Czech Republic and in the Russian Federation in the context of intercultural differences

Anotace: Bakalářská práce se zabývá srovnáním rozdílů obchodního prostředí a jednání v České republice a v Ruské federaci. Teoretická část se věnuje pojmům kultura, kulturní dimenze, etiketa a dalším souvisejícím pojmům v rámci mezikulturních rozdílů. Analyzuje problematiku národní kultury, hodnot, obchodní etikety v obchodním prostředí v České republice a v Ruské federaci. V praktické části se práce zabývá porovnáním nastudované teorie s výsledky dotazníkového šetření. Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání a shrnutí hlavních mezikulturních odlišností v obchodním prostředí a popsání jejich možného vlivu na obchodní jednání.

Abstract: The theoretical part deals with concepts of culture, cultural dimensions, etiquette and other related concepts in the context of intercultural differences. It analyses issues of national culture, values and business etiquette in a business environment in the Czech Republic and in the Russian Federation. The practical part deals with the theory studied by comparing the results of the survey. The main aim of this thesis is the comparison and summary of the main intercultural differences in the business environment and describing their potential impact on the business meeting.

Klíčová slova: Kultura, národní a podniková kultura, mezikulturní odlišnosti, obchodní jednání, obchodní etiketa, kulturní dimenze, Culture, national and business culture, intercultural differences, business negotiation, business etiquette, cultural dimension

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Apollinarija Nazarčuková
  • Oponent: Mgr. Bc. Eva Reutová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz