Bc. Anna Hruboňová

Bakalářská práce

Európska únia ako iniciátor ochrany ľudských práv v súčasných kandidátskych štátoch

European Union as an Initiator of Human Rights Protection in Current Candidate States
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the issue of basic human rights in negotiations with current candidate states for joining the EU. This paper is supposed to find out on which certain topics the European Commission was focusing within the years 2010 and 2014, how these preferences were changing duing the time and whether there is some differentiation between negotiations with the states. The theoretical …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je problematika základných ľudských práv v rámci vyjednávaní so súčasnými kandidátskymi štátmi o vstupe do EÚ. Práca sa snaží zodpovedať otázku, na ktoré konkrétne témy sa v rámci vyjednávaní sústredila Európska komisia v rozpätí rokov 2010-2014, ako sa tieto preferencie menili v priebehu času a či je prítomná diferenciácia medzi vyjednávaniami s rôznymi krajinami. V teoretickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Netuková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií