Bc. Anna Hruboňová

Bachelor's thesis

Európska únia ako iniciátor ochrany ľudských práv v súčasných kandidátskych štátoch

European Union as an Initiator of Human Rights Protection in Current Candidate States
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the issue of basic human rights in negotiations with current candidate states for joining the EU. This paper is supposed to find out on which certain topics the European Commission was focusing within the years 2010 and 2014, how these preferences were changing duing the time and whether there is some differentiation between negotiations with the states. The theoretical …more
Abstract:
Témou bakalárskej práce je problematika základných ľudských práv v rámci vyjednávaní so súčasnými kandidátskymi štátmi o vstupe do EÚ. Práca sa snaží zodpovedať otázku, na ktoré konkrétne témy sa v rámci vyjednávaní sústredila Európska komisia v rozpätí rokov 2010-2014, ako sa tieto preferencie menili v priebehu času a či je prítomná diferenciácia medzi vyjednávaniami s rôznymi krajinami. V teoretickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Netuková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií