Theses 

Role marketingového výzkumu při analýze zákazníka v bankovním sektoru – Bc. Dana Jindráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Jindráková

Diplomová práce

Role marketingového výzkumu při analýze zákazníka v bankovním sektoru

Role of marketing research in the analysis of the customer in the banking sector

Anotace: Práce na téma „Role marketingového výzkumu při analýze zákazníka v bankovním sektoru“ má za cíl seznámit čtenáře s významem marketingového výzkumu v oblasti bankovního sektoru v České republice. V této práci se zaměřuji na analýzu zákazníka z pozice bankovního domu, dále se zaměřuji na pojmy, které umožní primární orientaci v marketingovém výzkumu, bankovní segmentaci, finančním trhu, bankovních produktech a službách. Vysvětluji specifika typologie klienta v oblasti finančního trhu a zároveň hledám odpovědi na stanovené pracovní hypotézy a uvádím možná doporučení.

Abstract: Diploma thesis: "The role of marketing research in the analysis of the customer in the banking sector" aims to introduce the reader to the importance of marketing research in the banking sector in the Czech Republic. I focus on the banking house's analysis of the customer as well as the concepts that should enable the primary orientation in marketing research, banking segmentation, financial markets, banking products and services. I explain the specifics of the client typology in the financial market while seeking answers to the working hypotheses and mention the possible recommendations.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, finanční trh, výzkum trhu, segmentace, obchodní banky, banky, bankovní produkty, analýza zákazníka, Marketing research, financial market, market research, segmentation, commercial banks, banks, banking products, customer analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz