Bc. Petra Škrdlíková

Bakalářská práce

Specifika komunikace s dětmi se syndromem ADHD na 1.stupni ZŠ

The Specifics of Communication with Children with ADHD in Primary School
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice syndromu ADHD v kontextu komunikace mezi učitelem a žákem na 1. stupni ZŠ. Jejím cílem je popsat, jaké komunikační strategie v souvislosti s neklidem u dětí pedagogové používají, jaké způsoby komunikace hodnotí učitelé jako funkční a při práci pomáhající. Práce vychází z poznatků I.Paclta (2007), I.Drtílkové a O.Šerého (2007) a pojetí neklidu J.Prekopové a Ch …více
Abstract:
The Bachelor's Diploma Thesis deals with the issue of ADHD syndrome in the context of communication between the teacher and the pupil at the primary school. Its aim was to describe the communication strategies that are used by the children educators in connection with restlessness in children; which ways of communication do the teachers judge as effective and helpful in their work. The work is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta