BcA. Jan Cimr

Diplomová práce

Divadlo Polárka 2016-2020 jako model divadla pro děti a mládež

Theatre Polárka 2016-2020 as a case study of theater for children and youth; project - reality - reflection - context
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fungováním brněnského divadla pro děti a mládež Polárka v letech 2016-2018 a jeho aktuálními plány do konce sezóny 2019/20. Základním východiskem práce je projekt fungování Divadla Polárka z roku 2016, který pro výběrové řízení na ředitele KVS “U tří kohoutů” (mateřské organizace Divadla Polárka) vypracovali (autor této práce) Jan Cimr, Tereza Lexová a Alžběta Kubíčková, jehož …více
Abstract:
The thesis deals with Brno´s professional theatre for children and youth Divadlo Polárka between 2016 and 2018 and with its plans until the end of theatre season 2019/2020. The thesis is based on a dramaturgical concept for Polárka theatre, written down in 2016 by the author of the thesis along with Tereza Lexová and Alžběta Kubíčková as the newly appointed theatre management. The purpose of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Hana Kovaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/kkid5/