Mgr. Marek Kučera

Bakalářská práce

Rekonstituce pozdních kroků homologní rekombinace

Reconstitution of late stages of homologous recombination
Anotace:
Homologní rekombinace (HR) je klíčový proces uplatňující se při opravě dvouřetězcových zlomů DNA, které vznikají působením některých chemických látek, ionizujícího záření, replikací poškozené DNA nebo při rozpadu replikační vidlice. HR začíná v místě zlomu a zahrnuje hledání homologní sekvence za podpory Rad51 a dalších proteinů. Poté následuje invaze zlomené molekuly DNA do homologní molekuly, která …více
Abstract:
Homologous recombination is essential for the repair of DNA double-strand breaks (DSBs), which are caused by chemicals, ionizing radiation, replication of a damaged template DNA or replication fork collapse. HR is initiated at the site of DNA breaks and involves a search for homologous sequences promoted by Rad51 and auxiliary proteins followed by the subsequent invasion of broken DNA ends into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma