Ing. Pavel Pikna

Bakalářská práce

Sociální důsledky hospodářské krize v dopravě a ve spediční firmě Gondrad a.s.

Social effects of economic crisis in transport and in forwarding company Gondrand a.s.
Anotace:
Práce obsahuje rozbor současného stavu hospodářské krize, její vznik a šíření po celém světě i v České republice. Cílem práce je vymezení pojmů a praktické posouzení současného stavu hospodářské krize v oboru doprava, logistika a spedice. V práci prostřednictvím dotazníkového šetření dokazuji dopady sociálních důsledků v tomto oboru v době ekonomické krize.
Abstract:
This work contains analysis of contemporary state of economic crisis, its origins and subsequent spread to the world as well as to the Czech Republic. The aim of work is definition of terms and practical examination of current state of economic crisis in the transport, logistics and forwarding branch. I prove in the work impacts of social consequences in the concerned industry in time of economic crisis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Rytina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní