Ing. Ondrik Troiak

Diplomová práce

Kolektivní investování a možnosti popsání a hodnocení jeho dalšího rozvoje

Collective Investment and Possibilities of Describing and Evaluating its Further Development
Anotace:
Diplomová práce „Kolektivní investování a možnosti popsání a hodnocení jeho dalšího rozvoje“ je rozdělena do čtyř kapitol. První část popisuje teoretická východiska kolektivního investování. V druhé části je uvedena historie, rozvoj a reálný stav kolektivního investování ve vybraných zemích. Třetí částí je analýza reálného vývoje a právní úpravy kolektivního investování v České republice. Poslední …více
Abstract:
Diploma thesis "Collective Investment and Possibilities of Describing and Evaluating its Further Development" is divided into four chapters. The first part describes the theoretical basis for collective investment. The second part focuses on the history, development and the real state of collective investment in selected countries. The third part is the analysis of real development and regulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní