Lukáš PLAČEK

Bachelor's thesis

Hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace před příchodem resuscitačního týmu v nemocnici

Evaluation of the cardiopulmonary resuscitation quality prior to the arrival of the cardiopulmonary resuscitation team in hospital
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality kardiopulmonální resuscitace v nemocnicích, kterou poskytují zdravotničtí pracovníci, kteří nejsou součástí resuscitačních týmů na území města Ostravy. Toto hodnocení prováděli zdravotničtí pracovníci, kteří jsou součástí resuscitačních tymů daných nemocnic. Teoretická část této práce je zaměřena na kardiopulmonální resuscitaci a její dvě hlavní formy …viac
Abstract:
This bachelor thesis discusses evaluation of cardiopulmonary resuscitation quality in hospitals provided by medical staff who are not members of medical emergency teams in Ostrava city. The evaluation was carried out by members of medical emergency teams of the given hospitals. The theoretical part of this paper focuses on cardiopulmonary resuscitation and its two forms: basic life support and advanced …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zverejniť od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: MUDr. Tomáš Málek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLAČEK, Lukáš. Hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace před příchodem resuscitačního týmu v nemocnici. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta