Mgr. Hana Šebestová, Ph.D.

Disertační práce

Meióza u čeledi Bovidae: mezidruhové srovnání meiotické synapse a rekombinace meiotických chromozomů

Meiosis in members of the family Bovidae: interspecific comparison of meiotic synapsis and recombination of meiotic chromosomes
Anotace:
Cílem projektu je srovnat průběh meiózy u samců příbuzných druhů čeledi Bovidae při znalosti odlišností jejich karyotypu. Hlavní metody jsou molekulární cytogenetika, imunofluorescence, FISH.
Abstract:
The main aim of this thesis is comparative study of male meiosis in members of family Bovidae. The molecular cytogenetics and immunofluorescence are the main methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 11. 2015
  • Vedoucí: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Kubelka, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika