Mgr. Jan Škrášek

Bakalářská práce

Tvorba mobilní aplikace pro responzivní web komunitního portálu

Mobile application for the responsive community web
Anotace:
Cílem práce je implementace nativní mobilní aplikace zpřístupňující již existující responzivní web signály.cz. V rámci této bakalářské práce jsou rozebrány nástroje pro tvorbu responzivního designu, princip fungování autorizačního protokolu OAuth 2.0 a komunikačního protokolu Google Cloud Messaging. Práce popisuje vývoj aplikace za pomoci těchto technologií, funkční aplikace je dostupná v obchodu Google …více
Abstract:
The thesis aim is to implement native mobile application, which provide access to responsive social web signaly.cz. The thesis describes tools for creating responsive webs, principles of authorization protocol OAuth 2.0 and principles of communication protocol Google Cloud Messaging, in the end thesis describes application creating based on these technologies, fully functional application is available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Škrabálek
  • Oponent: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky