Martin ŽABKA

Bakalářská práce

Marketingová komunikace Nadace O2

Marketing communications of O2 Foundation
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je popis a zhodnocení komunikační marketingové strategie pro neziskovou organizaci Nadace O2. Přestože Nadace O2 je firemní nadací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., její právní status je nezisková organizace. Proto se bakalářská práce zabývá také neziskovým sektorem, jeho specifiky a hlavně specifiky marketingové komunikace v neziskovém sektoru. Práce analyzuje …více
Abstract:
The leading theme of this bachelor thesis is description and evaluation of marketing communication strategy of the non-profit organization - O2 Foundation. Although O2 Foundation is corporate foundation of Telefónica O2 Czech Republic, the legal form is based on the non-profit organization rules. This is the reason why this bachelor thesis is concerned with non-profit sector principals, its specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18732

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽABKA, Martin. Marketingová komunikace Nadace O2. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe