Lukáš URBAN

Bakalářská práce

Sledování rybího plůdku v jezeru Most a souvislosti s vývojem společenstva zooplanktonu v jezeře

Scoping juvenile fish and zooplankton development in the Most lake
Anotace:
Bakalářská práce ?Sledování rybího plůdku v jezeru Most a souvislosti s vývojem společenstva zooplanktonu v jezeře? se zabývá revitalizací jezera Most, které se nachází v severních Čechách. Práce je zaměřena na vývoj rybího plůdku od počátku napouštění jezera až po jeho ukončení a také na souvislosti s vývojem zooplanktonu jako indikátoru kvality vody v jezeře.
Abstract:
This bachelor thesis titled ?Scoping juvenile fish and zooplankton development in the Most Lake?deals with rehabilitation of Most lake, located in northern Bohemia. Scope of the thesis is development of fish fry from the beginning of filling the lake to the end of flooding and the connection with the development of zooplankton as an indicator of water quality in the lake.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBAN, Lukáš. Sledování rybího plůdku v jezeru Most a souvislosti s vývojem společenstva zooplanktonu v jezeře. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí