Bc. Jaroslav Ondráček

Diplomová práce

Metalisté a dobrovolná marginalizace

The metal fans and self-marginalization
Anotace:
Tato práce si klade za cíl najít a vysvětlit fenomén dobrovolné marginalizace u metalistů směrem od většinové společnosti. Ve své práci se snažím pochopit vznik dobrovolné marginalizace. Zároveň se snažím prozkoumat povahu vztahu mezi dobrovolnou marginalizací a metalovým habitem. Pro teoretické ukotvení budu využívat teorii sociálního pole od Pierra Bourdieho.
Abstract:
The purpose of this work is to find and explain the phenomenon of voluntary marginalization inside metal community towards from majority. In my work I am trying to understand the origin of voluntary marginalization and also to examine the relation between voluntary marginalization and metal habitus. I will use the theory of space from Pierre Bourdieu to establish my theoretical base.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondráček, Jaroslav. Metalisté a dobrovolná marginalizace. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.