Ing. Stanislav Pašek

Master's thesis

Audit ve veřejné správě - audit vybraného města

Audit in Public Administration - Audit of particular city
Abstract:
Cílem práce je nastínit platnou legislativu pro audit ve veřejné správě v ČR a porovnat s praxí finančního auditu vybraného města. První část mé práce je zaměřena obecně, obsahuje vymezení pojmu a nastiňuje minulou a současnou právní úpravu přezkoumávání hospodaření. Druhá část obsahuje analýzu přezkoumání hospodaření v obci Bolatice v letech 2002 – 2006 prováděné KÚ Moravskoslezského kraje. Závěrečná …more
Abstract:
The objective of this work is to outline valid legislation for public administration audit in the Czech Republic and compare it with routine of financial audit in selected town. First part containes idea determination and explaines past and present legal regulations for management revision. Second part containes analysis of management revision in municipality Bolatice between years 2002 and 2006 administrated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2007
  • Supervisor: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration