Mohammed Ibrahim Gariba

Diplomová práce

Specific tools of regional policy in transforming countries

Specific tools of regional policy in transforming countries
Abstract:
The major tools for regional development are paramount for the development of any region. However, these tools and policies are faced with various problems. The study aims at identifying the main regional development policy problems and tools as well as to suggest ways of curbing these problems in European Union regions more specifically Germany, Austria, Slovakia, Finland, France, Hungary, Netherland …více
Abstract:
Hlavní nástroje regionálního rozvoje jsou prvořadé pro rozvoj jakéhokoli regionu. Tyto nástroje a politiky však čelí různým problémům. Cílem studie je identifikovat hlavní problémy a nástroje politiky regionálního rozvoje a navrhnout způsoby, jak tyto problémy omezit v regionech Evropské unie, konkrétně v Německu, Rakousku, Slovensku, Finsku, Francii, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku a České republice …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gariba, Mohammed Ibrahim. Specific tools of regional policy in transforming countries. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní