Tianzhen Jiang

Diplomová práce

Valuation of the Tencent Company under the Risk Conditions

Valuation of the Tencent Company under the Risk Conditions
Anotace:
The main purpose of this thesis is using the valuation analysis to analysis the value of the Tencent company in financial markets. In this thesis ,it uses the historical data from 2009 to 2013 and predicts the development of the Tencent company instant messenger industry in 2014-2016. In chapter 2, theoretical part, the methodology of the valuation process will be introduced. The main content includes …více
Abstract:
The main purpose of this thesis is using the valuation analysis to analysis the value of the Tencent company in financial markets. In this thesis ,it uses the historical data from 2009 to 2013 and predicts the development of the Tencent company instant messenger industry in 2014-2016. In chapter 2, theoretical part, the methodology of the valuation process will be introduced. The main content includes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.