Ing. Veronika Vlčková

Bakalářská práce

Využití úvěru a leasingu při financování investic

Use of credit and leasing financing of investment
Anotace:
Tato práce se zabývá srovnáním leasingového a úvěrového financování. V teoretické části vysvětluje podstatu leasingu, jednotlivé druhy, možnost použití, právní úpravu, výhody a nevýhody. Dále se zabývá podstatou bankovního úvěru, jednotlivými druhy investičních úvěrů a jejich specifiky, výhodami a nevýhodami. Praktická část porovnává pořízení zvolené investice pomocí obou způsobů financování. Závěr …více
Abstract:
Bachelors Thesis undertakes a comparison of hire purchase and loan financing. Bachelors Thesis undertakes a comparison of hire purchase and loan financing. In the theoretical part, the thesis is explaining the matter of leasing, separate kinds, and means of use, law adaptations, benefits and handicaps. Further the thesis undertakes basic matters of loan financing, like various kind of financing loans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní