Bc. Lucie Kratěnová

Diplomová práce

Darovací smlouva

Contract of Gift
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena především na systémovou analýzu darovací smlouvy upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Součástí práce je nastínění historického vývoje darovací smlouvy, úvaha nad sociologickými aspekty darování a rozbor problematických institutů, které právní úprava darování přináší. Závěrečná část práce je věnována komparaci s francouzskou, německou a švýcarskou právní …více
Abstract:
This master thesis is primarily focused on the systematic analysis of the contract of gift modified by Law no. 89/2012 Coll. One part of the thesis deals with the outline of the historical development of the contract of gift, sociological aspects of donation and analysis of the problematic institutes that the legislation brings. The final part of the thesis is devoted to a comparison of the Czech Civil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce