Theses 

Rentabilita podniků a její technickoekonomické souvislosti – Jan Motal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan Motal

Bakalářská práce

Rentabilita podniků a její technickoekonomické souvislosti

Profitability of companies and their technological-economic connections

Anotace: Motal, J. Rentabilita podniků a jejich technickoekonomické souvislosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně 2018.Cílem je zjistit souvislosti mezi rentabilitou a strukturou výrobní základny u podniků s různým zaměřením, tedy mezi podniky, co vyrábí nábytek a vyvíjejí software, v období 2014 až 2016.První část obsahuje teoretické informace ohledně finanční analýzy. V druhé části se tyto postupy aplikují na vybrané společnosti z odvětví vývoje softwaru a odvětví výroby nábytku. Následně je porovnáno, ve kterých zkoumaných ohle-dech se podniky liší. Závěrem jsou shrnuty zjištěné rozdíly mezi vybranými odvět-vími.

Abstract: Motal, J. Profitability of companies and their technological-economic connections. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno 2018.The aim is to discover connections between profitability and structure of production base in companies with different specialization, between companies, who makes furniture and develops software, in period from 2014 to 2016.The first part contains theoretic information about financial analysis. In the second part are these methods applied on the chosen companies from the branch of furniture making and software developing. Afterwards are compared in which aspects are these companies different. Finally are all the discovered differences between two chosen branches summarized.

Klíčová slova: rentabilita, zadluženost, finanční analýza, likvidita

Keywords: financial analysis, profit ratio, indebtedness, liquidity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/59419 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 16:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz