Jan Motal

Bakalářská práce

Rentabilita podniků a její technickoekonomické souvislosti

Profitability of companies and their technological-economic connections
Anotace:
Motal, J. Rentabilita podniků a jejich technickoekonomické souvislosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně 2018.Cílem je zjistit souvislosti mezi rentabilitou a strukturou výrobní základny u podniků s různým zaměřením, tedy mezi podniky, co vyrábí nábytek a vyvíjejí software, v období 2014 až 2016.První část obsahuje teoretické informace ohledně finanční analýzy. V druhé části se tyto …více
Abstract:
Motal, J. Profitability of companies and their technological-economic connections. Bachelor thesis. Brno: Mendel university in Brno 2018.The aim is to discover connections between profitability and structure of production base in companies with different specialization, between companies, who makes furniture and develops software, in period from 2014 to 2016.The first part contains theoretic information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta