Theses 

Přesnost měření pohybové aktivity monitorovacím systémem miCoach společnosti Adidas – Vladimír HRUBÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vladimír HRUBÝ

Bakalářská práce

Přesnost měření pohybové aktivity monitorovacím systémem miCoach společnosti Adidas

Precision measurement of physical activity monitoring system of Adidas miCoach

Anotace: Cílem bakalářské práce je seznámit učitelé tělesné výchovy, fotbalové trenéry, odbornou i laickou veřejnost s programy a produkty monitorující pohybovou aktivitu hráčů fotbalu a s produkty monitorující analýzu fotbalových utkání. V bakalářské práci jsou rozebrány hlavní faktory ovlivňující sportovní výkon hráčů fotbalu a závěr je věnován jednotlivým monitorovacím produktům, především systému miCocah, který je novinkou společnosti Adidas. Výzkum se věnoval ověření přesnosti měření monitorovacího systému miCoach a porovnání s přesností měření VideoManual MotionTracking Systém 1.0.

Abstract: The aim of this work is to introduce physical education teachers, football coaches and professionals with the tools, software products and analyzing football games. The thesis has analyzed the main factors influencing sports performance football players and the conclusion is devoted to monitoring the individual products, especially miCocah system, which is a new product from Adidas. The research focused verify the accuracy of measurement and monitoring system miCoach compared with the accuracy VideoManual MotionTracking System 1.0.

Klíčová slova: fotbal, zatížení, faktory sportovního výkonu, monitorovací systémy, miCoach, přesnost měření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012
  • Zveřejnit od: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radim Weisser

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 8. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Vladimír. Přesnost měření pohybové aktivity monitorovacím systémem miCoach společnosti Adidas. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 22:12, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz