Patrik ALBRECHT

Bachelor's thesis

Řídicí jednotka kolejových úseků modelové železnice

Model rail track section control unit
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce je zdokonalení současné řídící jednotky kolejových úseků modelové železnice. Tato práce uvádí jednotlivé způsoby detekce obsazenosti kolejových úseků. Rozebrán je navržený hardware a program pro řídící jednotku. Jednotka zastává funkci zesilovače DCC, ale dokáže také detekovat obsazenost kolejových úseků. Jednotka využívá dva způsoby detekce obsazenosti. První způsob je …more
Abstract:
The content of this bachelor's thesis is to improve the current control unit of railway tracks model. This work presents individual methods of detecting the occupancy of railway sections. The designed hardware and program for the control unit are analyzed. The unit acts as a DCC amplifier, but can also detect the occupancy of track sections. The unit uses two methods of occupancy detection. The first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Kamil Kosturik, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ALBRECHT, Patrik. Řídicí jednotka kolejových úseků modelové železnice. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Applied electrical engineering / Applied electrical engineering

Theses on a related topic