BcA. Martina Tomášková, DiS.

Bakalářská práce

Interpretační výkon ze dne 20. 1. 2017

Piano Audition - 20th January 2017
Anotace:
Repertoár mého absolventského projektu jsem volila záměrně pestrý pro různé stupně pianistické obtížnosti na ZUŠ. Cílem bylo získat větší interpretační zkušenosti s možností dalšího využití ve své pedagogické praxi. Práce na skladbách byla pro mě velmi přínosná a obohacující.
Abstract:
The repertoire for my graduate project I have purposely chosen varied for different degrees of pianistic difficulty at Elementary Art School. My aim was to gain greater interpretative experience with the possibility of further use in my pedagogical practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniela Velebová
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/z1s5r/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavírní pedagogika