Bc. Sofia Parafes

Bachelor's thesis

Synchronic comparison of the grammatical systems of Karelian and Ingrian

Synchronic comparison of the grammatical systems of Karelian and Ingrian
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na synchronní srovnávání ižorštiny a karelštiny. Popisuje gramatické systémy těchto finských jazyků a jejich charakteristické rysy. Tato práce využívá synchronní metodu lingvistické analýzy a demonstruje podobnosti a rozdíly mezi karelštinou a ižorštinou.
Abstract:
Title: Synchronic comparison of the grammatical systems of Karelian and Ingrian. The Diploma Thesis is focused on synchronic comparison of Ingiran and Karelian. It describes grammatical systems of these Northern Finnic languages and their main features. This work uses method of synchronic linguistic analysis and demonstrates the similarities and differences between Karelian and Ingrian.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedúci: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pivoda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / General Linguistics

Práce na příbuzné téma