Theses 

Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích – Ing. Radek VALA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies

Ing. Radek VALA

Master's thesis

Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích

Posibilities of using XForms and XML+XSLT in PHP web applications

Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi využití a nasazení technologie XForms, jenž je úzce spjatá s XML+XSLT, v PHP web aplikacích. Teoretická část stručně představuje technologie, jež jsou použity v části praktické, v níž jsem implementoval XForms do PHP frameworku Qcodo. Mým cílem bylo vytvořit nové knihovny frameworku, pomocí nichž budou programátoři schopni rychle a jednoduše vytvářet XForms formuláře pro své webové aplikace. V rámci praktické části jsem také vytvořil několik příkladových formulářů, jež demonstrují možnosti použití XForms a zabýval jsem se také podporou XForms a způsoby jejich zobrazení v předních internetových prohlížečích.

Abstract: This diploma thesis deals with the use and deployment of technology XForms, which is closely related to XML + XSLT in PHP web applications. The theoretical part briefly presents technologies that are used in practical part, in which I implemented XForms to PHP Framework Qcodo. My goal was to create a new library, through which the programmers will be able to quickly and easily create XForms forms for their web applications. Within the practical part I have also created several examples of forms, which demonstrate the practical possibilities of using XForms, and I also deal with XForms support in mainstream Internet browsers.

Keywords: XML, XSLT, XForms, PHP, framework, Qcodo, Qcodo XForms, FormsPlayer, FormFaces

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2009
  • Accessible from:: 27. 5. 2009
  • Identifier: 12552

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Tomáš Dulík

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=12552 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALA, Radek. Možnosti využití technologie XForms a XML+XSLT v PHP web aplikacích. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 22:22, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz