Bc. Magdaléna Honcová

Diplomová práce

Parallel Texts as an Alternative Methodology in Investigation of Language of Space: The Case of English and Czech

Parallel Texts as an Alternative Methodology in Investigation of Language of Space: The Case of English and Czech
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi užití paralelních textů jako alternativní metodologie ve zkoumání jazykového ztvárňování prostorových vztahů. Kriticky hodnotí teoretické aspekty této zřídka užité metodologie, a to z pohledu kognitivní lingvistiky. Konkrétně se text věnuje těmto otázkám: jaké konstrukční prostředky mají mluvčí angličtiny a češtiny k dispozici při vyjadřování prostorových vztahů …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with the use of parallel texts as an alternative methodology in investigation of language of space. The study examines theoretical aspects of using parallel texts as a research material within the framework of Cognitive Linguistics. More specifically, it questions what constructional means are available to the speakers of the individual languages when verbalizing spatial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Wei-lun Lu
  • Oponent: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta