Mgr. Anna Ferdinandová

Bakalářská práce

Přechod integrovaného žáka se zrakovým postižením z prvního na druhý stupeň základní školy

Transition of student with visual impairment from lower to upper primary school
Anotace:
Bakalářská práce „Přechod integrovaného žáka se zrakovým postižením z prvního na druhý stupeň základní školy“ se zabývá případovou studií žákyně s těžkým zrakovým postižením. V teoretické části jsou uvedeny odborné poznatky o zrakovém postižení, kompenzačních pomůckách a inkluzivním vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Praktická část obsahuje kazuistiku žákyně se zrakovým postižením. Popisuje a …více
Abstract:
The bachelor thesis „Transition of student with visual impairment from lower to upper primary school“ is a case study of a seriously visually impaired schoolgirl. The theoretical part includes the visual impairment expertise, lists compensation aids and studies inclusive education of visually impaired students. The practical part contains a casuistry of a visually impaired schoolgirl. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta