Bc. Jan Urbanec

Bakalářská práce

Automatizovaná kontrola UML modelů

Automated Checking of UML Models
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pravidly pro kontrolu analytického a návrhového diagramu tříd v grafickém jazyce UML (Unified Modeling Language). Práce popisuje podobu a pravidla jednotlivých prvků diagramů tříd zkoumaných pomocí odborné literatury a internetu. Na základě analýzy všech prvků, které se používají pro tvorbu analytického a návrhového diagramu tříd, je cílem práce vytvořit aplikaci, která …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with rules for inspection of domain and design class diagram in graphic language UML (Unified Modeling Language). The thesis describes a shape and rules of particular components of class diagrams surveyed with the aid of professional literature and the Internet. The aim of the thesis is to create, based on an analysis of all elements used for creation of domain and design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB10130

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 9. 2017
 • Vedoucí: Ing. Pavel Čech, Ph.D.
 • Oponent: Ing. Martina Husáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bseksp bseksp/5
26. 9. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
26. 9. 2017
Kohout, J.
26. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.