Bc. Pavlína Kaiserová

Master's thesis

Funkční vztahy v polycentrickém metropolitním areálu - případová studie Pardubic a Hradce Králové

Functional ties within polycentric metropolitan region - case study of Pardubice and Hradec Králové
Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá nejen otázkou vymezení hradecko – pardubického metropolitního areálu, ale i průzkumem jednotlivých funkčních vztahů v jeho rámci. Rešeršní část je věnována diskuzi literatury zabývající se funkčními celky v zahraniční i české literatuře, jejich politikou a trendem v současném urbanizovaném světě. Druhá část je zaměřena na vymezení vlastního metropolitního areálu …viac
Abstract:
The thesis deals not only with the issue of delimitation of the metropolitan area of Hradec Králové and Pardubice, but also with the research of its particular inner functional relations. The background research mainly concentrates on Czech and foreign literature discussion focused on functional complexes, their policies and trends in present urbanized world. The second part contains the delimitation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta