Theses 

Britský empirismus 17. a 18. století – Bc. Barbora Šedinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Barbora Šedinová

Bakalářská práce

Britský empirismus 17. a 18. století

(Locke, Berkeley, Hume)

The British Empiricism of the 17th and 18th Century

Anotace: Práce je zaměřena na rozbor třech základních koncepcí představitelů britského empirismu 17. a 18. století, kteří kriticky reagují na novověký racionalismus. John Locke, George Berkeley a David Hume se pokoušejí vytvořit novou teorii poznání, která vychází ze zkušenosti. Protože každý z myslitelů přistupuje k noetice jiným způsobem, je záměrem práce porovnat učení těchto filosofů a blíže rozebrat jejich základní pojmy, jako je např. idea, zkušenost a poznání.

Abstract: The thesis is focused on analysis of three main conceptions of representatives of the British Empiricism in the 17th and 18th century, who critically reply to Modern Rationalism. John Locke, George Berkeley and David Hume try to create a new theory of knowledge, which is based on experience. Because of different approaches of these philosophers to the theory of knowledge is the intention of this study to compare teaching of the authors and to analyse basic concepts of their philosophy, such as idea, experience and knowledge.

Klíčová slova: empirismus, noetika, ideje, zkušenost, Locke, Berkeley, Hume

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14265 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Šedinová, Barbora. Britský empirismus 17. a 18. století. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz