BcA. Radek Zapadlo

Bakalářská práce

Hudba a unikátní pozice Karla Krautgartnera na české jazzové scéně

Music and Unique Position of Karel Krautgartner on the Czech Jazz Scene
Anotace:
Bakalářská práce „Hudba a unikátní pozice Karla Krautgartnera na české jazzové scéně“ se zabývá osobností Karla Krautgartnera a jeho jedinečností, jakožto klarinetisty, saxofonisty, skladatele a aranžéra. U každé z těchto oblastí jeho působnosti rozebírá především aspekt novátorského přístupu, originality použitých hudebních prvků a vlivu amerických jazzových stylů a jejich nejvýznamnějších představitelů …více
Abstract:
Bachelor thesis “Karel Krautgartner’s Music and His Unique Position on the Czech Jazz Scene” deals with Karel Krautgartner’s unique personality as a clarinettist, a saxophonist, a composer and an arranger. It analyses all these fields from the several aspects – an innovative attitude, the uniqueness of the applied musical elements and the influence of the american jazz styles and their most considerable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: MgA. Jan Dalecký
  • Oponent: Mgr. Jan Přibil, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/vwgc5/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Jazzová interpretace

Práce na příbuzné téma