Daniel Dočkal

Bakalářská práce

Fake news a studenti vysoké školy

Fake News and Students of University
Anotace:
Téma fake news je v současné době aktuálním problémem po celém světě. Tyto falešné zprávy rozhodují volby, mění veřejné mínění či probouzí nenávist vůči jiné kultuře. Cílem práce je zjistit, jak pracují studenti vysokých škol se zprávami, jak vnímají tuto problematiku a jestli se cítí být její součástí. Pro mnohé studenty je Fake news pouze cizí hrozba, která se jich vůbec netýká a nikdy týkat nebude …více
Abstract:
Subject of fake news has become one of the most global topical issues. These fake news determine elections, have influence on public opinion or they instigate hatred against other cultures. The aim of this bachelor's thesis is to ascertain how university students work with news, how do they perceive the issue of Fake news and whether they feel as a part of it. Many students consider fake news as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Stránský, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dočkal, Daniel. Fake news a studenti vysoké školy. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma