Petra Lipovská

Bakalářská práce

Cause Related Marketing v prostředí ČR

Cause Related Marketing in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vnímání a vlivu Cause Related Marketingu na mladou generaci v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny základní principy a formy spojení firem s neziskovými subjekty nebo s veřejně prospěšnými aktivitami pro získání vzájemného prospěchu. Dále v této části je zmíněn zahraniční příklad dobré praxe. V praktické části jsou nejprve zhodnoceny …více
Abstract:
This bachelor's thesis concerns with an issue of perception and influence of Cause Related Marketing on young generation in the Czech Republic. In the theoretical part the key principles and forms of the partnerships between the businesses and non-profit organisations or causes are explained. In this part there is also a detailed case study from abroad. In the practical part the author evaluates two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Ondřej Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21302