Danuše SOUKUPOVÁ

Diplomová práce

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ Action learning in mathematics at primary school

Action learning in mathematics at primary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá činnostním učením jako formou výuky v hodinách matematiky. V teoretické části jsou uvedeny názory na výuku matematiky, popsána transmisivní a konstruktivní forma výuky a základní informace o činnostním učení. V praktické části jsou přípravy na výuku s prvky činnostního učení společně s komentáři a výsledky prací žáků. V empirické části je zkoumáno, jaký vliv má činnostní …více
Abstract:
This thesis deals with learning activities as form of teaching in mathematics classrooms. In the theoretical section, provides opinions on the teaching of mathematics and constructive described transmissive form of teaching and basic ninformation about learning activities. The practical part of preparation for teaching the elements learning activities together with comments and results of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUPOVÁ, Danuše. Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ Action learning in mathematics at primary school. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta