Eva Vlášková

Diplomová práce

Řešení kritické dopravní situace města Kolín

Solving Critical Issues of the Traffic of the City of Kolín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematickou tranzitní dopravou vedenou městem Kolín, po silnici I. třídy I/38 a navazujících komunikacích. V předložené práci je hledán způsob zklidnění dopravy - návrhem vybudování odklonu dopravy za okrajové části města tzv. „obchvatu“. Navrhuje opatření stimulující k využití obchvatu. V práci je popsán i předpokládaný ekonomický dopad na zúčastněné subjekty a způsob …více
Abstract:
The thesis pertains problematical transit traffic through Kolin city by road I/38 and related local communications. The thesis discusses a possible way of quiescing the traffic by diverting it beyond the Kolin city limits - building of the so-called "bypass". It proposes means for stimulation of the usage of the bypass. The thesis describes an estimated economic impact on all the subjects involved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Simona Matušková
  • Oponent: Josef Mařas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin