Bc. Michal Zimmermann

Diplomová práce

Možnosti dolování a vizualizace dat ze sociálních sítí

Mining and Cartographic Visualization of Social Networks Data
Anotace:
Diplomová práce představuje možnosti dolování prostorových dat z online sociálních sítí. Ta jsou získávána prostřednictvím veřejně dostupných aplikačních programovacích rozhraní těchto sítí. Důraz je kladen na automatizaci procesu, jehož výsledkem jsou vizualizace dat vytvořené za pomoci zdarma dostupných nástrojů. Nedílnou součástí práce je rovněž analýza získaných dat a návrh jejich možného využití …více
Abstract:
The thesis reveals possible ways of acquiring spatial data from online social networks. The data is obtained via public application programming interfaces of these services. We focus on making this process fully automated with our own code or with help of third party libraries. As a result, spatial data visualizations designed with free or open source software are presented. Data analysis, as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta